Que fem

Recerca i avaluació del talent professional.
Donem suport a empreses dels sectors RETAIL, INDUSTRIA, DISTRIBUCIÓ, SERVEIS

Recerca de talent professional

  • Comandaments intermedis : finances-comptabilitat, compres, e commerce, logística, disseny (grafic-moda-producte), enginyeria, IT, comercial-vendes, exportació, qualitat, màrqueting off i online, comunicació, RRHH, fabricació-producció, legal, responsables d’establiment, responsables de secció, area manager / retail manager, etc...
  • Personal base : personal administratiu, personal vendes, atenció al client, recepció, secretariat, tècnics, operaris producció, operaris magatzem, etc...
  • Equip directiu per a petites empreses

Desenvolupament integral de processos de selecció de persones : Job Description, entrevistes, tests psicotècnics, comprovació referències professionals, preparació informes psico-professionals, suport en la presa de decisió final. Garantia de servei.

Programes d’Avaluació de l’acompliment

Preparació i seguiment de plans de formació

Elaboració de plans d’acollida (“welcome pack”)

Estudis de clima laboral

Motivació d’equips de treball

Coaching

Head hunting

OUTPLACEMENT : re-orientació professional

Eines i suport per a generar i millora l’experiència de compra dels consumidors, i potenciar la imatge de marca

Formació especifica retail:

  • Habilitats de venda / Atenció al client / Qualitat de servei
  • Aparadorisme
  • Visual merchandising
  • Habilitats directives
  • Gestió i estratègia comercial
  • Comunicació comercial

Gestió de la bonificació a través de la Fundación Tripartita

Mistery shopping

Diagnòstic i gestió de punt de venda : KPI’s

Dinamització de punt de venda / Animació comercial

Màrqueting i comunicació al punt de venda : Publicitat estàtica i dinàmica, Màrqueting sensorial.

Visual Merchandising

Aparadorisme

Creació d'ambients, decoració d'espais

Creació de nous conceptes comercials

Imatge corporativa : Rètols, vinils, displays, flyers, catalegs, etc...

Restyling de punt de venda.

E-commerce, màrqueting digital.

Contacte

Avinguda República Argentina 47 Entl. 2ª
08023 Barcelona

bcm@bcm.cat