Que fem ?

Consultoria en recursos humans, “consultors de persones”

Recerca de talent professional

  • Cobrim posicions vacants en qualsevol àrea de l’empresa : finances-comptabilitat, compres,  e-commerce, logística, disseny (gràfic-moda-producte), ingenieria, IT, comercial-vendes, exportació, qualitat, màrqueting off i online, comunicació, RRHH, fabricació-producció , legal, punt de venda, etc …
  • Desenvolupament integral de processos de selecció de persones : Job Description, entrevistes, tests psicotècnics, comprovació referències professionals, preparació informes psico-professionals, suport en la presa de decisió final.
  • Garantia de servei.

Programes d’Avaluació de l’acompliment

Preparació i seguiment de plans de formació continua

Gestió integral de la bonificació de la formació a traves de la Fundacion tripartita-FUNDAE

Elaboració de plans d’acollida (“welcome pack”)

Estudis de clima laboral

Motivació d’equips de treball

Coaching

Head Hunting

OUTPLACEMENT : re-orientació professional

BCM talent Recerca i avaluació del talent professional barcelona BCM talent suport a empreses dels sectors RETAIL, INDUSTRIA, DISTRIBUCIÓ, SERVEIS barcelona BCM talent Recerca de talent professional barcelona

Facilitem eines i suport per a : generar i millorar l’experiència de compra dels consumidors / potenciar la imatge de marca

Formació especifica retail:

  • Habilitats de venda / Atenció al client / Qualitat de servei
  • Aparadorisme
  • Visual merchandising
  • Habilitats directives
  • Gestió i estratègia comercial
  • Comunicació comercial

Gestió de la bonificació a través de la Fundación Tripartita

Mistery shopping

Diagnòstic i gestió de punt de venda : KPI’s

Dinamització de punt de venda / Animació comercial

Màrqueting i comunicació al punt de venda : Publicitat estàtica i dinàmica, Màrqueting sensorial.

Visual Merchandising / Aparadorisme

Creació d'ambients, decoració d'espais

Creació de nous conceptes comercials

Imatge corporativa : Rètols, vinils, displays, flyers, catalegs, etc...

Restyling de punt de venda.

E-commerce, màrqueting digital.

BCM retail dinamització punt venda barcelona Màrqueting i comunicació al punt de venda barcelona BCM Retail Formació específica barcelona

BCM talent

BCM talent consultoria de recerca i selecció de personal. Talent adquisition.

Contacte

08023 Barcelona

bcm@bcm.cat

BCM retail

BCM retail consultoria especialista en management empresas retail.