ÉS OBLIGATORI TENIR UN PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL A L’EMPRESA?

31 AGOST 2023
ÉS OBLIGATORI TENIR UN PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL A L’EMPRESA?

Sí, tenir un protocol de prevenció de l’assetjament laboral és una obligació per totes les empreses, independentment de la mida de la seva plantilla i del sector en el qual operin.

Tota empresa amb treballador@s, està obligada per llei a tenir un protocol contra l’assetjament dins l’àmbit laboral que articuli les mesures per a prevenir-lo i també el procediment a seguir quan es detecta assetjament en l’empresa.

És important saber que, tot i que l’empresa no tingui l’obligació de tenir un Pla d’Igualtat, sí que està obligada a tenir, d’acord amb la normativa, un protocol de prevenció de l’assetjament laboral.

 

Quines són les sancions si no tinc un protocol de prevenció de l’assetjament a l’empresa?

L’assetjament laboral no només és un problema per les empreses, que afecte el clima laboral i el rendiment dels treballadors afectats, sinó que es pot convertir en alguns casos en un delicte perseguit per la justícia. Que una empresa no compleixi amb l’obligació de tenir un protocol per l’assetjament laboral pot suposar ser sancionada per l’autoritat laboral, a més de ser denunciada davant els tribunals.

Les sancions que es poden imposar a les empreses per no tenir un protocol en contra de la violència laboral i l’assetjament sexual o per raó de sexe, varien en funció de la gravetat de la infracció. D’acord amb la Llei d’Infraccions i Sancions, aquestes quedarien així:

  • Multes de 7.501 a 30.000 euros per infraccions lleus
  • Multes de 30.001 a 120.005 euros per infraccions greus
  • Multes de 120.006 a 225.018 euros per infraccions molt greus

 

IMPORTANT

No cal fer cap formació pel tema del protocol d’assetjament, només cal elaborar el document i comunicar-ho internament.

 

 

 

BCM talent

BCM talent consultoria de recerca i selecció de personal. Talent adquisition.

Contacte

08023 Barcelona

bcm@bcm.cat

BCM retail

BCM retail consultoria especialista en management empresas retail.